Privacy

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Privacy verklaring

Privacy verklaring Garage Swart

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 augustus 2018

Persoonsgegevens verwerken wij alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacywetgeving.

Onze website www.garageswart.nl wordt beheerd door Garage Swart. Via deze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens door ons verwerkt. Deze worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Contactgegevens

Jachtlustweg 49A 8563 AC, Wijckel
Telefoon: 0514602119
Email: info@garageswart.nl

Garage Swart is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we via www.swartcampers.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons.

Verzamelen van gegevens

Contactformulier

Wanneer u op de website ons contactformulier invult of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, vragen wij u om gegevens in te vullen of te verstrekken. In dat geval verwerken wij alleen de gegevens die u aan ons verstrekt via het formulier:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Hiernaast bevat u vraag mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om uw vraag of verzoek te kunnen afhandelen. Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Klanten

Bent u klant bij ons of zijn wij in onderhandelingsfase dan verwerken wij de volgende (persoons) gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummers
 • Gegevens van uw voertuig

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens op basis van uw toestemming en/of op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren deze informatie zolang wij dit wettelijk verplicht zijn. Informatie waarvoor geen wettelijke bewaarplicht geldt bewaren wij tot 5 jaar na uitvoering van de overeenkomst.

Het delen van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze externe back-up, er wordt nog een extra back-up gemaakt op een externe locatie.

Deelt u bericht van ons op Facebook dan kunnen uw gegevens door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Het privacy beleid van Facebook kunt u op hun website bekijken.

Wij gebruiken boekhoudsysteem van een derde partij. Dit systeem werkt op de cloud.

Beveiliging, Cookies & Persoonsgegevens

Wij maken voor onze website gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij jou door naar onze cookieverklaring

Beveiliging

Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen hebben wij passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Social media

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de inhoud van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectivelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met u te delen:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube

Links op de website

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een andere website dan die van ons. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten betrokkenen

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Na het intrekken van u toestemming, verwijderen wij uw persoonsgegevens. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van teostemming of uitvoering van de overeenkomst. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen. Onder schritelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via het op de website genoemde e-mailadres.

Klacht indienen

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Cookie verklaring

Cookies

Cookies worden gebruikt om deze website zo goed mogelijk te laten werken en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Functionele cookies

Er worden een aantal functionele cookies geplaatst. Bijvoorbeeld om de website goed te laten werken. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die door WordPress worden geplaatst.

Advertentie cookies

Met uw toestemming gebruiken wij cookies van Google en Facebook om advertenties beschikbaar te stellen. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind u op de websites van Google en Facebook.

Uitschakelen en verwijderen

Cookies kunt u uitschakelen of verwijderen. Dit doet u via de instellingen van uw gebruikte browsers.